Komore patrí za každý prístup do registra exekúcií odmena, ktorej výška sa určuje v závislosti od počtu prístupov jedného používateľa v období kalendárneho roka:

Do 500 prístupov …………………………….. 2,- EUR/za jedno vyhľadávanie

501 – 1.000 prístupov ………………………. 1,- EUR/za jedno vyhľadávanie

1001 – 10.000 prístupov …………………. 0,50 EUR/za jedno vyhľadávanie

10.001 – 500.000 prístupov …………….. 0,25 EUR/za jedno vyhľadávanie

500.001 a viac prístupov …………………. 0,20 EUR/za jedno vyhľadávanie