Centrálny register exekúcií zvýši prehľadnosť v exekučných konaniach jednotlivých povinných, odbremení okresné súdy od žiadostí exekútorov a občanov pri lustrácií osôb, voči ktorým sa vedie exekúcia, ktoré budú využívať najmä banky, leasingové spoločnosti ako aj iné spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti poskytovania úverov a pôžičiek.

Register budú využívať aj podnikatelia, ktorí si môžu preveriť svojich budúcich obchodných partnerov, či sa proti nim nevedie exekučné konania, teda ich celkovú predpokladanú bonitu na plnenie vzájomných záväzkov.

Slúži občanom na preverenie, či sa proti ich osobe nevedie exekučné konania. Slúži to najmä občanom, ktorí sa dlhodobo držiavajú v zahraničí či tým, ktorí sa zdržiavajú na inej adrese ako tej, ktorú majú nahlásenú a poštové zásielky sa im nedarí doručiť, keďže orgánom verejnej moci nie je ich adresa známa.

Prehľad Slovenskej komory exekútorov ako aj Ministerstva vnútra SR o celkovom počte exekúcií, celkovom počte vedených exekučných konaní za jeden rok ako aj počet ukončených exekučných konaní vymožením alebo zastavením.